Flyselskap

Ryanair-sjefen spår flere konkurser

Ryanair sjefen
Pressefoto: Ryanair
Ryanair-sjefen spår flere konkurser i luftbransjen i vinter, og trekker frem SAS og Norwegian som de mest sannsynlige konkurskandidatene.

– De senere ukene har vi sett konkursen til flere selskaper, som Primera Air, Skyworks, Small Planet og Cobolt. Vi venter at det vil være flere og større aktører som går konkurs i vinter, sier Michael O’Leary i Ryanair på selskapets kvartalspresentasjon mandag.

Ryanair-sjefen viser til at billettprisene er fallende i luftfarten, samtidig som oljeprisen er stigende. Det er dermed uungåelig at flere selskaper går overende, ifølge O’Leary.

Oljehedging – som fastrentelån

Oljehedging betyr at flyselskapene sikrer seg for kraftige oppganger i oljeprisen gjennom å inngå kontrakter for fremtidige kjøp av drivstoff til en avtalt pris. Det kan sammenliknes med privatpersoner som kjøper strøm til fastpris, eller binder renten på et boliglån.

Ryanair er kjent for å sikre en veldig stor del av drivstoffet de kjøper, i motsetning til blant annet Norwegian.

– Vårt fokus vil være på de to store skandinaviske flyselskapene, som begge taper penger og har veldig svak oljehedgingsposisjon. Vi tror at en av to er den mest sannsynlige til å gå konkurs, sier Ryanair sjefen O’Leary.

I motsetning til hva O’Leary hevder, har Norwegian og SAS en positiv utvikling så langt i år, og la frem solide overskudd i siste kvartalsrapport.

Hva er hedging ?

Hedging er en forretningsstrategi skapt for å minimere faren for uønsket forretningsrisiko. Samtidig som man tillater bedriften å profittere fra en investering. Normalt vil en hedger investere i et verdipapir som personen oppfatter som underpriset i forhold til dets «handelsverdi», og kombinere dette med et blankosalg av ett eller flere relaterte verdipapirer.

Dermed er hedgeren likegyldig til svingninger i markedet som helhet. Han er kun interessert i utviklingen av det underprisede verdipapiret i forbindelse med hedgingen. Holbrook Working, en pionér i hedging-teori, kalte denne strategien for «spekulasjon i grunnlaget», hvor grunnlaget er differansen mellom hedgingens teoretiske verdi og dens faktiske verdi (eller mellom spot og futures-prisene i arbeidstid).